מטרות האתר http://www.deadseascrolls.co.il

     לימוד תנ"ך בפרשנות פשט ומגילות קומראן. חזרה לצדק החברתי של הנביאים ולחינוך ולמוסר של משלי.

     ריבוי והפצת ספרות מדעית כנגד האבולוציה וגיל העולם הסותרים את התורה. הוכחות על ביטול תורת האבולוציה ולגלוג על מאמני הקופים.

     ריבוי והפצת "עלוני שבת" המאירים את חוכמת התורה לנושאים אקטואליים דיומא.

     עידוד וקידום מוזיקה תנ"כית עם כלי נגינה משוחזרים.

    לימוד ספר היובלים כחלק מהקאנון המקראי להשלמת סיפורי התנ"ך (בחירת אברהם אבינו, יעקב מול עשיו) ועד לתיקון לוח הזמנים לשמשי.

     עידוד חשיבות הציונות בתורה, ביטול המדרש "לא לעלות בחומה", ניסוח תשובות תורניות ליחסנו לגויים וזכיותינו בארץ הצבי.

     פרופ' פירש ותרגם את הגמרא וסבר כי על כל תקנה באה לאחר שעלתה בעייה חברתית. זו "התורה שבעל פה" ויתר דיוק הפסיקה היהודית (כולל שו"ת). דבר זה אמור להוות לנו יסוד גדול בניעור מהגישה החרדית "שאין חדש בתורה" לעניין פסיקה ותיקון תקנות. הרי זה עוצר את הגוש החרדי מלעצב אלטרנטיבה משפטית דתית מול מדינה חילונית. זוהי מטרתה של כנסת ישראל כבקדם.

חנוך

כוהנים

בני צדוק

בית המקדש

חג השבועות

הלוח המקורי

"והיה מדי חדש בחדשו ומדי שבת בשבתו יבוא כל בשר להשתחות לפני אמר יהוה." ישעיהו סו, כג

"הללו את יהוה כל גוים, שבחוהו כל האמים. כי גבר עלינו חסדו, ואמת יהוה לעולם, הללויה." תהילים קיז

 

http://www.daat.ac.il/daat/hasfarim/hayovlim/6.htm

"וראשי חודשי הראשון הרביעי השביעי והעשירי המה ימי הזיכרון וימי חג בארבע תקופות השנה. כתובים וחקוקים המה לעדות מימים ימימה. וישם אותם נוח לו למועדים לדורות עולם להיות לו בהם חג זיכרון ... וכל הימים אשר נועדו הם שתים וחמישים שבתות ימים עד מלאת שנה תמימה. ככה חרות וחקוק על לוחות השמים חוק שנה בשנה ולא יעבור. ואתה צו את בני ישראל ושמרו את השנים על פי המספר הזה ארבעה ושישים יום ושלוש מאות יום. והיה שנה תמימה, ומספר מפקד ימי השנה ומועדיה לא ישחת. כי הכל בוא יבוא בה כפי אשר הועד עליו, ולא יעברו כל יום ולא יחללו כל מועד."

השנה מתחילה ביום ד, יום בריאת המאורות, אחרי יום השיוויון האביבי. מספר הימים מסודרים ברצף של 30, 30, 31, כך שכל רבעון של השנה מתחיל תמיד ביום רביעי, כלומר החודש הראשון, החודש הרביעי, החודש השביעי והחודש העשירי מתחילים תמיד ביום רביעי. החודש השני, החודש החמישי, החודש השמיני והחודש האחד עשר מתחילים תמיד ביום ששי. ואילו החודש השלישי, החודש הששי, החודש התשיעי והחודש השנים עשר מתחילים תמיד ביום ראשון.

בחודש השביעי אחרי סוכות מוסיפים שבוע בכול שנת שמיטה ומדי 28 שנים מוסיפים שבועיים. ראו למטה טבלה של היובלים על פי ספר היובלים + "הזמן האבוד" 169 שנים: https://he.wikipedia.org/wiki/השנים_החסרות

יום הכיפורים: http://www.daat.ac.il/daat/hasfarim/hayovlim/34.htm

חג הסוכות: http://www.daat.ac.il/daat/hasfarim/hayovlim/16.htm

zipora.avidan61@gmail.com יצירת קשר:

חודש

יום

תאריך

יום

חג

1.

1.

29.3.2017

ד

ראש חודש ראשית רבעון ראשון קציר

1.

14.

11.4.2017

ג

פסח

1.

15.

12.4.2017

ד

חג המצות 7 ימים

1.

26.

23.4.2017

א

יום הנף העומר ביכורי קציר השעורים 

2.

1.

28.4.2017

ו

ראש חודש

3.

1.

28.5.2017

א

ראש חודש

3.

15.

11.6.2017

א

שבועות ביכורי קציר החיטים

4.

1.

28.6.2017

ד

ראש חודש ראשית רבעון שני קיץ

5.

1.

28.7.2017

ו

ראש חודש

5.

3.

30.7.2017

א

ביכורי התירוש מועד היין

6.

1.

27.8.2017

א

ראש חודש

6.

22.

17.9.2017

א

ביכורי היצהר מועד השמן

6.

23.

18.9.2017

ב

מועד קרבן העצים 6 ימים

7.

1.

27.9.2017

ד

ראש חודש ראשית רבעון שלישי זרע

7.

10.

6.10.2017

ו

יום הכיפורים

7.

15.

11.10.2017

ד

חג הסוכות 7 ימים

8.

1.

27.10.2017

ו

ראש חודש

9.

1.

26.11.2017

א

ראש חודש

10.

1.

27.12.2017

ד

ראש חודש ראשית רבעון רביעי דשא

11.

1.

26.1.2018

ו

ראש חודש

12.

1.

25.2.2018

א

ראש חודש

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חודש

יום

תאריך

יום

חג

1.

1.

28.3.2018

ד

ראש חודש ראשית רבעון ראשון קציר

1.

14.

10.4.2018

ג

פסח

1.

15.

11.4.2018

ד

חג המצות 7 ימים

1.

26.

22.4.2018

א

יום הנף העומר ביכורי קציר השעורים 

2.

1.

27.4.2018

ו

ראש חודש

3.

1.

27.5.2018

א

ראש חודש

3.

15.

10.6.2018

א

שבועות ביכורי קציר החיטים

4.

1.

27.6.2018

ד

ראש חודש ראשית רבעון שני קיץ

5.

1.

27.7.2018

ו

ראש חודש

5.

3.

29.7.2018

א

ביכורי התירוש מועד היין

6.

1.

26.8.2018

א

ראש חודש

6.

22.

16.9.2018

א

ביכורי היצהר מועד השמן

6.

23.

17.9.2018

ב

מועד קרבן העצים 6 ימים

7.

1.

26.9.2018

ד

ראש חודש ראשית רבעון שלישי זרע

7.

10.

5.10.2018

ו

יום הכיפורים

7.

15.

10.10.2018

ד

חג הסוכות 7 ימים

8.

1.

26.10.2018

ו

ראש חודש

9.

1.

25.11.2018

א

ראש חודש

10.

1.

26.12.2018

ד

ראש חודש ראשית רבעון רביעי דשא

11.

1.

25.1.2019

ו

ראש חודש

12.

1.

24.2.2019

א

ראש חודש

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

יובל

שנה לועזית

שנה לבריאה

שנת שמיטה

מצורפים

בחודש ה-7

ראש השנה

ביום רביעי

121 שבוע 7

2000

5929

שמיטה - שנת יובל

שבועיים

22.3.

 

2001

5930

 

 

4.4.

 

2002

5931

 

 

3.4.

 

2003

5932

 

 

2.4.

 

2004

5933

 

 

31.3.

 

2005

5934

 

 

30.3.

 

2006

5935

 

 

29.3.

122 שבוע 1

2007

5936

שמיטה

שבוע

28.3.

 

2008

5937

 

 

2.4.

 

2009

5938

 

 

1.4.

 

2010

5939

 

 

31.3.

 

2011

5940

 

 

30.3.

 

2012

5941

 

 

28.3.

 

2013

5942

 

 

27.3.

122 שבוע 2

2014

5943

שמיטה

שבוע

26.3.

 

2015

5944

 

 

1.4.

 

2016

5945

 

 

30.3.

 

2017

5946

 

 

29.3.

 

2018

5947

 

 

28.3.

 

2019

5948

 

 

27.3.

 

2020

5949

 

 

25.3.

122 שבוע 3

2021

5950

שמיטה

שבוע

24.3.

 

2022

5951

 

 

30.3.

 

2023

5952

 

 

29.3.

 

2024

5953

 

 

27.3.

 

2025

5954

 

 

26.3.

 

2026

5955

 

 

25.3.

 

2027

5956

 

 

24.3.

122 שבוע 4

2028

5957

שמיטה

שבועיים

22.3.

 

2029

5958

 

 

4.4.

 

2030

5959

 

 

3.4.

 

2031

5960

 

 

2.4.

 

2032

5961

 

 

31.3.

 

2033

5962

 

 

30.3.

 

2034

5963

 

 

29.3.

122 שבוע 5

2035

5964

שמיטה

שבוע

28.3.

 

2036

5965

 

 

2.4.

 

2037

5966

 

 

1.4.

 

2038

5967

 

 

31.3.

 

2039

5968

 

 

30.3.

 

2040

5969

 

 

28.3.

 

2041

5970

 

 

27.3.

122 שבוע 6

2042

5971

שמיטה

שבוע

26.3.

 

2043

5972

 

 

1.4.

 

2044

5973

 

 

30.3.

 

2045

5974

 

 

29.3.

 

2046

5975

 

 

28.3.

 

2047

5976

 

 

27.3.

 

2048

5977

 

 

25.3.

122 שבוע 7

2049

5978

שמיטה - שנת יובל

שבוע

24.3.

 

2050

5979

 

 

30.3.

 

2051

5980

 

 

29.3.

 

2052

5981

 

 

27.3.

 

2053

5982

 

 

26.3.

 

2054

5983

 

 

25.3.

 

2055

5984

 

 

24.3.

123 שבוע 1

2056

5985

שמיטה

שבועיים

22.3.